د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوئ

پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري، ددې شرکت د معلوماتي ټکنالوژۍ، ساتنې او څارنې ریاست د اړتیا وړ د ۸ قلمه ای ټي اجناسو پروژې تړون/ قرارداد، په001   AHSP/1400/NCB/G-) ګڼه، د (د ابداع فروغ تجارتی او لوژستیکی لمتید شرکت) سره، د (0101-17337) ګڼه جواز په درلودلو سره، د (2,714,463) دوه ملیونه اوه سوه او څوارلس زره او څلور سوه او دري شپیته افغانیو په مجموعي قیمت سره عقد کړي.

ټولو حقیقي او حکمي کسان چې پدې اړوند هر رنګه اعتراض ولري، کولای شي خپل اعتراض له دلایلو سره یوځای د اعلان د خپرېدو له نېټې څخه تر 7  کلیزي/ تقویمي ورځو پورې د تدارکاتو قانون د پنځوسمې مادې سره سم، د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې اړوند، چهلستون عمومي سړک د جنګلک پخوانۍ فابریکې داخل د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتي شرکت، د تدارکاتو آمریت ته ته وړاندې کړي.

د یادونې وړ ده چې دا خبراوی د تړون/ قرارداد د عقد په معنی ندی، د یادې مودې تر پوره کېدو او نورو قانوني پړاونو تر ترېدو پورې به تړون عقد نشي.