د خوندی سندونو د چاپ لپاره ځانګړي امنیتی رنګونو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی

د خوندی سندونو د چاپ لپاره ځانګړي امنیتی رنګونو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی  د دواطلبۍ ګڼه : خ.س.چ.ا.ش/۱۴۰۳/پ.ک.د/توکي -۴   پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې…

Continue Readingد خوندی سندونو د چاپ لپاره ځانګړي امنیتی رنګونو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی

د (۴۵) قلمه معلوماتي تکنالوژۍ توکو او وسایلو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی

د داوطلبۍ ګڼه: خ.س.چ.ا.ش/۱۴۰۳/پ.ک.د/توکي -۱  پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې، (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو…

Continue Readingد (۴۵) قلمه معلوماتي تکنالوژۍ توکو او وسایلو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی